Celý tým Péxis

Abychom mohli naplnit cíl celostního přístupu v léčbě, spolupracujeme v mezioborovém týmu, jehož součástí jsou lékaři, psychologové a fyzioterapeuté. Pravidelně se scházíme, vzděláváme a pracujeme na neustálém zlepšování. Jsme otevření novým podnětům a navázání spolupráce s dalšími odborníky.

Veronika Roudná

Mgr. Veronika Roudná

klinická psycholožka, psychoterapeutka, ředitelka centra

Zaměřuje se především na terapeutickou práci s dospělými a dospívajícími. Vychází zejména z gestalt přístupu, traumaterapie a integrativních psychoterapeutických směrů, které zohledňují individualitu klienta. V rámci terapie považuje za důležité léčebné prostředky přítomné bytí, blízký důvěrný vztah a prožitek změn v celém těle.

Jana Marvanová

MUDr. Jana Marvanová

lékařka - psychiatrička, psychoterapeutka

V rámci své psychiatrické odbornosti vychází z pohledu celostní medicíny, tzn. tělesné příznaky nemoci bez prokázané poruchy funkce orgánu považuje za projev psychických bloků a problémů. Psychiatrickým vyšetřením tuto příčinu identifikuje a v indikovaných případech pomáhá zvládnout psychofarmaky. Co se týče psychoterapie upřednostňuje integrativní přístup založený na rozhovoru a vzájemné důvěře, dále pak satiterapii a focusing - tedy vede svého klienta k tomu, aby si všímal svého prožívání “tady a teď”, a aby společně porozuměli významu tělesného ohniska problému.

Míša Svobodová

MUDr. Michaela Svobodová

rehabilitační lékařka, viscerální terapeutka

Erudovaná lékařka z oboru rehabilitace, fyzikální medicíny a viscelární terapie. Zaměřuje se na akutní a chronické bolesti pohybového aparátu, dechové obtíže, bolesti břicha nebo hlavy. Dokáže ošetřit jizvy po operacích, srůsty a s tím související interní potíže. Při své práci neopomíjí zohlednit klientův psychický stav, který je nedílnou součástí celkové tělesné anamnézy.

Kateřina Houdková

PhDr. Kateřina A. Houdková

psycholog ve zdravotnictví, rodinná terapeutka

Psychoterapeuticky pracuje s dospělými, dětmi i dospívajícími, s jednotlivci, páry i celými rodinami. Zabývá se všemi diagnózami a tématy, které klient přináší. Motto: „Věřím, že každý člověk má nezničitelnou vnitřní hodnotu, která dává životu smysl a sílu. Někdy je nutné jí pomoci ven na světlo. Terapeutický vztah je posvátným prostorem, kde se tato hodnota opečovává. Svoboda, vřelost a autenticita (pravdivost) jsou základními pilíři mé terapeutické práce.“

Petra Bubeníková

Mgr. Petra Bubeníková

fyzioterapeutka

Zaměřuje se na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Je zapojená do projektu ParkinsonCare. Za důležité považuje poskytnout klientovi cílenou pomoc po důkladném vstupním vyšetření a snaží se odhalit příčiny potíží, které spolu mnohdy zdánlivě nesouvisejí. Klienta se snaží vnímat jako celek nejen ve vztahu k jednotlivým částem těla, ale i ve spojení s duševním prožíváním a životním příběhem.

Barbora Kinclová

Mgr. Barbora Kinclová

fyzioterapeutka

Pracuje převážně s dospělými, k nimž přistupuje individuálně a podle jejich momentálních potřeb. Využívá širokou škálu rehabilitačních technik a kombinuje aktivní i pasivní přístupy. Zaměřuje se hlavně na terapii žen, u nichž řeší zejména dysfunkce svalů pánevního dna, obtíže v těhotenství, inkontinenci nebo neplodnost. Během terapie dává přednost dialogu, snaží se najít a vysvětlit příčinu obtíží, a to v kontextu celého životního příběhu klienta.

Mgr. Karolína Podhorská

fyzioterapeutka

Zaměřuje se na fyzioterapii miminek i starších dětí. Specializuje se také na sportovce a klienty, kteří mají potíže způsobené vysokou fyzickou zátěží. Pracovní motto: “Přirozený pohyb je základem života. Společně se pokusíme najít správný směr fyziologické lokomoce při každodenních činnostech, chůzi, sportu, práci, a to bez bolesti.“

Bc. Zuzana Borešová

fyzioterapeutka

Má bohaté zkušenosti s fyzioterapií dětí i dospělých. Velmi dobře dokáže pracovat s klienty po úrazech nebo operacích, umí řešit dysfunkce svalů pánevního dna. Individuálním přístupem dokáže příznivě motivovat klienta ke spolupráci, která je v mnoha případech základním předpokladem ke zlepšení jeho fyzického i psychického stavu. Příčinné souvislosti těchto dvou složek člověka jsou podle ní neoddělitelnou součástí úspěšné psychosomatické léčby.

Kamila Podolníková

Kamila Podolníková

recepce

Dobře se orientuje v psychosomatické problematice, dokáže tudíž dobře nasměrovat klienta, jaké služby je vhodné využít a nabídnout vhodného terapeuta. Vlídně vyřídí všechny telefonáty a objednávání. Ochotně vysvětlí, co je třeba, i jak nejlépe časově rozvrhnout jednotlivé terapie. Ráda vám uvaří čaj nebo kávu.

Adéla Pilchová

Mgr. Adéla Pilchová

recepce

Dobře se orientuje v psychosomatické problematice, dokáže tudíž dobře nasměrovat klienta, jaké služby je vhodné využít a nabídnout vhodného terapeuta. Vlídně vyřídí všechny telefonáty a objednávání. Ochotně vysvětlí, co je třeba, i jak nejlépe časově rozvrhnout jednotlivé terapie. Ráda vám uvaří čaj nebo kávu.

Irena Kalíková

Mgr. Irena Kalíková

rodičovská dovolená, psycholog ve zdravotnictví

Věnuje se především podpůrné psychoterapeutické práci s lidmi s těžkým duševním onemocněním nebo s úzkostmi, panickými atakami a depresemi. V rámci psychosomatického přístupu ke člověku dokáže pracovat s bolestí, na seberozvoji či posilování sebedůvěry. Během terapie integruje různé přístupy, nejvíce je ovlivněna existenciální analýzou a logoterapií, zajímá se také o hypnoterapii.

zřizovatel: PÉXIS – centrum psychosomatické péče, s.r.o.
IČO: 22795758

Kde nás najdete

Otevírací doba

Pondělí   7:00-12:00  12:30-19:00
Úterý      7:00-12:00  12:30-19:00
Středa     7:00-12:00  12:30-19:00
Čtvrtek   7:00-12:00  12:30-19:00
Pátek       7:00-13:00     

Nutno se předem telefonicky objednat.
Objednávání během celého pracovního týdne.

Navigační menu