Z důvodu přeplněné kapacity psychologických služeb aktuálně nepřijímáme nové klienty do psychologické péče (a to ani na čekací listinu). Doporučujeme obrátit se na Krizové centrum Spirála či jiná sociální a zdravotní zařízení. Děkujeme za pochopení.

Kdo jsme?

Co je Péxis

Centrum Péxis je nestátní zdravotnické zařízení, které se zaměřuje především na léčbu psychosomatických onemocnění. Při léčení vycházíme z bio-psycho-sociálního modelu onemocnění, tedy že každá nemoc souvisí a zároveň se projevuje v těle, v duševní oblasti i ve vztazích a v celkovém fungování člověka ve světě.

Nabízíme individuální i skupinové formy zdravotní péče v odbornostech psychiatrie, rehabilitační lékařství, klinická psychologie a psychoterapie (včetně rodinné terapie) a fyzioterapie. Organizujeme a spolupracujeme s dalšími organizacemi a firmami při preventivních aktivitách zaměřených na psychofyzické zdraví.

Zařízení vzniklo v roce 2012 a za dosavadních deset let své existence se jeho tým více než zdvojnásobil. Rozšířily se prostory centra, a díky tomu také možnosti v poskytování služeb. Společnými silami se z Péxisu podařilo vybudovat stabilní a vyhledávané zařízení, které je svým zaměřením jedním z mála tohoto druhu. Máme radost ze všech našich vyléčených klientů, ale těší nás i přetrvávající přízeň těch, kteří se k nám opakovaně vrací nebo nás doporučují dalším. Vzorem jsou nám podobná zařízení v Praze a Liberci, ideálem pak psychosomatické kliniky odpovídající standardům zdravotní péče v Německu. Zřizovatelem zařízení je společnost PÉXIS – centrum psychosomatické péče, s.r.o.

Pexis tým
Ordinace_ČB

Vize a poslání

Náš přístup

Léčíme celého člověka

Je nás na to víc

Komunikace a vztah

Bez pacienta to nejde

Jsme zvídaví

Léčíme celého člověka​

Zaměřujeme se jak na tělesné (biologické) aspekty, tak na psychické a duchovní souvislosti onemocnění. Slovo „péxis“ označuje oduševnělé prožívající tělo. Vyjadřuje prostou jednotu člověka jako tělesně, duševně, duchovní bytosti žijící ve světě.

Je nás na to víc​

Náš tým tvoří lékaři, psychologové a fyzioterapeuté. Každý z nás je odborníkem na jinou stránku lidského zdraví a stonání. Společně s pacientem se tak můžeme zaměřit na více úrovní a oblastí, které jeho nemoc a život ovlivňují.

Komunikace a vztah​

Za léčebné prostředky považujeme také rovnocenný vztah mezi lékařem a pacientem, vlídnou a konstruktivní komunikaci, přívětivé prostředí. Společně s pacientem vyjednáváme formy terapií a léčby, pravidla spolupráce, možnosti obou stran.

Bez pacienta to nejde​

Je pro nás důležitá spolupráce a aktivita ze strany pacienta. Vnímáme ho jako odborníka na svůj život a je to také on, kdo je spoluzodpovědný za proces a výsledek léčby. Mnohé záleží na jeho motivaci ke změnám, které nejsou vždy jednoduché.

Jsme zvídaví​

Rádi se nadále vzděláváme a zajímáme se i o oblasti, které jsou trochu mimo náš obor. Psychologové se rádi dozvídají o přístupech ve fyzioterapii a technikách práce s tělem, fyzioterapeuty zajímají komunikační dovednosti a psychické faktory bolavého těla.

Zejména pokud vy nebo vaše dítě máte somatické obtíže různého charakteru, u kterých předcházející objektivní vyšetření vyloučila porušení struktury, orgánu (tzv. negativní objektivní nález, “nic se nenašlo”). 

Také v případě, že v léčbě vašeho tělesného onemocnění (např. chronická a autoimunitní onemocnění, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, kožní diagnózy a další) jsou vhodnými (doplňkovými) metodami fyzioterapie nebo psychoterapie (onemocnění je ovlivňováno také vaším psychickým stavem).


Například (dospělí i děti): 

Nejsme bohužel schopni pomoci všem. Pokud nepatříte do naší péče, neznamená to, že nemůžete najít pomoc u jiných lékařů, psychologů či organizací. Obrátit se můžete také na svého obvodního lékaře. Akutní krizovou pomoc poskytuje v našem regionu Krizové centrum Spirála.

 

Nespecializujeme se na:

Pexis-tym

Náš tým

Abychom mohli naplnit cíl celostního přístupu v léčbě, spolupracujeme v mezioborovém týmu, jehož součástí jsou lékaři, psychologové a fyzioterapeuté. Pravidelně se scházíme, vzděláváme a pracujeme na neustálém zlepšování. Jsme otevření novým podnětům a navázání spolupráce s dalšími odborníky.

Naši partneři

zřizovatel: PÉXIS – centrum psychosomatické péče, s.r.o.
IČO: 22795758

Kde nás najdete

Otevírací doba

Pondělí   7:00-12:00  12:30-19:00
Úterý      7:00-12:00  12:30-19:00
Středa     7:00-12:00  12:30-19:00
Čtvrtek   7:00-12:00  12:30-19:00
Pátek       7:00-13:00     

Nutno se předem telefonicky objednat.
Objednávání během celého pracovního týdne.

Navigační menu

© Pexis