Vize a poslání

  • Pomáháme uzdravení celého člověka v celistvosti těla a duše (péxis). Naše pomoc a intervence společně s aktivní spoluprací pacienta podněcuje samoúzdravné mechanismy těla, odstraňuje bariéry v seberealizaci, v uskutečňování osobního tvůrčího potenciálu člověka a v jeho vztazích k ostatním a k okolnímu světu.
  • Uzdravováním jednotlivce chceme přispívat k uzdravování celé společnosti.
  • Nabízíme profesionální služby založené na partnerském přístupu k člověku s důrazem na otevřenou komunikaci.
  • Podporujeme seberealizaci členů našeho týmu. Jejich tvůrčí potenciál a kompetence jsou tím důležitým lékem, kterým mohou pomáhat našim pacientům a klientům.
  • Při hledání řešení pracujeme v týmu. Pečujeme o něj, podporujeme sebereflexi organizace a jejích členů, a tím udržujeme vývoj a využití našeho tvůrčího potenciálu.
  • Chceme, aby naše práce byla smysluplná, přiměřeně oceněná a zároveň abychom zachovali místo pro náš plnohodnotný osobní a rodinný život.