Mgr. Veronika Roudná

Studium a praxe:
Absolvovala studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze (1998-2004). Pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně, v soukromé psychologické praxi PhDr. Mikuličové a v letech 2005-2015 byla zaměstnána na oddělení rehabilitace (+neurologie a neurochirurgie) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako klinický psycholog. Od roku 2003 spolupracuje s Centrem krizové intervence a s Intervenčním centrem (o.s.Spirála). Získala atestaci v oboru klinická psychologie (r.2007), odbornou způsobilost k výkonu psychoterapie (r.2012). Je členkou Asociace klinických psychologů a členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS.

Výcviky a kurzy (výběr):

 • Systematický psychoterapeutický výcvik u Instep – Institut pro skupinovou psychoterapii, směr integrativní psychoterapie (vycházející zejména z dynamického a gestalt přístupu) (840h.)
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci, Výcvik v krizové intervenci, Kurz pro pracovníky LD v roli intervizora
 • Základní kurz psychoterapie zaměřené na tělo
 • Kurz při IPVZ Praha - Komplexní psychosomatická péče (část 3 a 4)
 • Školící akce Komplexní rehabilitační lékařství a psychosomatika (MUDr. J.Hnízdil)
 • Účast na 14. a 15. celostátní konferenci psychosomatické medicíny “ v Liberci “Tělo-duše-vztah” (2012, 2014)
 • Kurz relaxačních a komunikačních dovedností
 • Kurz Úvod do rodinné terapie - systémový přístup
 • Kurz Pomoc obětem domácího násilí v Dona centrum
 • Kurz sebeobrany a prevence násilí na ženách + Program prevence násilí na dětech a mezi dětmi
 • 2017 Psychoterapeutická práce traumatem ( Aliviocentrum, rozsah 150 hodin )