Mgr. Veronika Roudná

Studium a praxe:
Absolvovala studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze (1998-2004). Pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně, v soukromé psychologické praxi PhDr. Mikuličové a v letech 2005-2015 byla zaměstnána na oddělení rehabilitace (+neurologie a neurochirurgie) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako klinický psycholog. Od roku 2003 spolupracuje s Centrem krizové intervence a s Intervenčním centrem (o.s.Spirála). Získala atestaci v oboru klinická psychologie (r.2007), odbornou způsobilost k výkonu psychoterapie (r.2012). Je členkou Asociace klinických psychologů a členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS.

Výcviky a kurzy (výběr):

  • Systematický psychoterapeutický výcvik u Instep – Institut pro skupinovou psychoterapii, směr integrativní psychoterapie (vycházející zejména z dynamického a gestalt přístupu) (840h.)
  • Výcvik v telefonické krizové intervenci, Výcvik v krizové intervenci, Kurz pro pracovníky LD v roli intervizora
  • Základní kurz psychoterapie zaměřené na tělo
  • Kurz při IPVZ Praha - Komplexní psychosomatická péče (část 3 a 4)
  • Školící akce Komplexní rehabilitační lékařství a psychosomatika (MUDr. J.Hnízdil)
  • Účast na 14. a 15. celostátní konferenci psychosomatické medicíny “ v Liberci “Tělo-duše-vztah” (2012, 2014)
  • Kurz relaxačních a komunikačních dovedností
  • Kurz Úvod do rodinné terapie - systémový přístup
  • Kurz Pomoc obětem domácího násilí v Dona centrum
  • Kurz sebeobrany a prevence násilí na ženách + Program prevence násilí na dětech a mezi dětmi