Mgr. Irena Kalíková

Studium a praxe:
Absolvovala studium jednooborové psychologie na FF UPOL v Olomouci (2007- 2012). Během studia spolupracovala jako koterapeutka na sezeních skupinové psychoterapie v ordinaci PhDr. Yvetty Mikuličové. Od října 2011 pracovala v pedagogicko - psychologické poradně v Ústí nad Labem, kde se do ledna 2014 věnovala především psychodiagnostice dětí. Od února 2014 nastoupila jako psycholožka ve zdravotnictví na oddělení Gynekologicko – porodnické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, od dubna 2014 působila i na Onkologickém oddělení MNUL, kde setrvala do prosince 2016. Od září 2014 do poloviny roku 2017 byla součástí týmu mobilního hospice při MNUL. Od ledna 2017 pracuje v Centru duševního zdraví v Chomutově (nyní terénní komunitní tým PLP), kde se věnuje především klientům se schizofrenií, BAP či s těžkými depresemi s přesahem do psychotických atak, velmi podobnému okruhu klientů se věnuje i v Centru duševního zdraví v Ústí nad Labem. Dále spolupracuje s centrem Ladop, kde se zabývá dopravně psychologickým vyšetřením u řidičů. V rámci postgraduálního vzdělávání se připravuje na atestaci z klinické psychologie.

Výcviky a kurzy (výběr):

 • Základní kurz Rorschachovy metody (PhDr. Anton Polák, únor 2018 až doposud)
 • Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciální analýze a logoterapii (SLEA, od září 2015 doposud)
 • Hypnoterapie zaměřená na řešení (Dalet, 2014-2016)
 • Úvodní kurz Alpha nursing terapie - citlivá poporodní péče (2015)
 • Práce s časovou osou (Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, 2015))
 • Klinická hypnoterapie (Psychiatrická nemocnice Kroměříž, 2014)
 • Krizová intervence tváří v tvář (Občanské sdružení D klub Liberec, 2014)
 • Úvodní sebezkušenostní víkend body psychoterapie (2014)
 • Kázeň a klima školy (2013)
 • Nová cesta k léčbě šikany II. (2013)
 • Kurz dopravní psychologie (VŠAPS, 2012)
 • Kupoz (2012)
 • Telefonní krizová intervence (Občanské sdružení D klub Liberec, 2009 - 2010)
 • Psychologická první pomoc