Náš tým

Mgr. Veronika Roudná
Vedoucí centra, klinická psycholožka, psychoterapeutka
Zaměřuje se především na terapeutickou práci s dospělými a dospívajícími, vychází zejména z integrativních psychoterapeutických směrů a gestalt přístupu. V rámci terapie považuje za důležité léčebné prostředky přítomné bytí, blízký důvěrný vztah a prožitek změny v celém těle (tedy nejen racionálně). ->

 

 

MUDr. Jana Marvanová
Psychiatrička, psychoterapeutka, odborná garantka zařízení

Psychiatrické zaměření: V přístupu vychází z pohledu celostní medicíny, která považuje tělesnou symptomatiku bez prokázané poruchy funkce orgánu za projev psychických bloků a problémů. Psychiatrickým vyšetřením tuto příčinu identifikuje a v indikovaných případech pomáhá zvládnout psychofarmaky. Psychoterapeutické zaměření: Integrativní přístup založený na rozhovoru a dalších terapeutických nástrojích v důvěrném vztahu (terapie dospělých klientů), satiterapie + focusing - zaměření na tělesně zakotvené prožívání „tady a teď“, porozumění významu tělesného ohniska problému. ->

 

Mgr. Petra Bubeníková
Fyzioterapeutka
Zaměřuje se na diagnostiku a terapii funkčních poruch. Za důležité považuje poskytnout klientovi cílenou pomoc po důkladném vstupním vyšetření a snažit se odhalit mnohdy zdánlivě nesouvisející příčiny bolestí. A zejména vnímat klienta jako celek nejen ve vztahu k jednotlivým částem těla, ale i ve spojení s duševním prožíváním. ->

 

 

Mgr. Barbora Kinclová
Fyzioterapeutka

Hlavní náplní její práce je rehabilitace dětí školního věku a dospělých, kombinuje pasivní i aktivní terapeutické přístupy podle individuální a momentální potřeby klienta (např. měkké a mobilizační techniky, cvičení a prvky speciálních metodik). Během své terapie dává přednost dialogu s klientem, snaží se vysvětlit příčinu obtíží a jejich odstranění. Podporuje klienta k aktivnímu přístupu při terapii.. ->

 

Mgr. Karolína Podhorská
Fyzioterapeutka
Pracovní motto: Přirozený pohyb je základem života, společně se pokusíme najít správný směr fyziologické lokomoce při každodenních činnostech, chůzi, sportu, práci a to bez bolesti. ->

 

 

Mgr. Irena Kalíková
Psycholožka

Věnuje se především podpůrné psychoterapeutické práci, ať již s lidmi s těžkým dušením onemocněním (schizofrenie, BAP) či s lidmi s úzkostmi, panickými atakami či depresemi. Dále se zajímá o psychosomatiku, práci s bolestí, ale i seberozvoj, posilování sebedůvěry a toho, co je pro daného člověka důležité. Snaží se více vzdělávat v problematice ADHD. V rámci své práce integruje různé přístupy, nejvíce je ovlivněna existenciální analýzou a logoterapií, inspirující je však pro ni i krátkodobá a na řešení orientovaná terapie, hypnoterapie.. ->

 

PhDr. Jana Jandová
Psycholožka
Zaměřuje se na celou škálu obtíží, zejména na úzkostné a depresivní stavy, pocity únavy, snížené sebevědomí a další potíže psychického rázu. Hledá s pacienty aktuální zdroje v jejich životě a vede je k jejich cílenému využívání. U pacientů respektuje jejich vlastní potřeby a cíle, na kterých chtějí nejvíce pracovat. Ve svém přístupu využívá strategického a na řešení orientovaného přístupu. . ->