Zvládání stresu a úzkosti

Přednášející: Mgr. Veronika Roudná, klinická psycholožka a psychoterapeutka

Anotace:
O stresu a úzkosti už toho bylo napovídáno a napsáno hodně. Jsou součástí našich životů a v současné době, kdy na nás důvodů ke strachu útočí denně velmi mnoho, možná ještě o něco víc. Jak poznat projevy a důsledky úzkosti jak na psychické, tak tělesné úrovni? Jak zvládat úzkost případně další emoce, aniž bychom se jim vyhýbali nebo je v sobě popírali? Co lidem pomáhá zvládat stres a náročné životní situace? Seminář nebude teoretickou přednáškou, ale zejména diskusí a sdílením lidskou zkušeností ověřených způsobů zacházení se stresem a emocemi. Účastníci si vyzkouší i několik doporučovaných praktických technik.
Jde o tři na sebe navazující setkání, doporučujeme zúčastnit se celého kurzu, není to však podmínkou. Pro navazující semináře (2. a 3. termín) je nutné absolvovat úvodní přednášku nyní nebo v minulých letech.

Úvodní setkání 26.9.2018 je určeno pro nové zájemce a zahrnuje základní seznámení s tématem stresu a úzkosti, vysvětlení pojmů emoční rovina, kognitivní rovina a strategie zvládání. Obsahuje i nácvik praktických technik a diskusi.
Navazující setkání 31.10.2018 je pro zájemce, kteří absolvovali úvodní přednášku nebo semináře o stresu a úzkosti v minulých letech a chtějí si  je oživit nebo pokračovat v nabytých dovednostech. Zahrnuje praktické techniky, nástroje a rozšiřující témata, např. odolnost, práce s vnitřními nároky, automatickými negativními myšlenkami, relaxační techniky a metody práce s tělem apod. Konkrétní témata vycházejí z diskuse a potřeb účastníků.

Pro koho je seminář určen:
Pro všechny, ať už důsledky stresu a úzkosti zažívají či (zatím) nikoliv a téma je zajímá preventivně.

O lektorovi:
Mgr. Veronika Roudná, klinická psycholožka, psychoterapeutka, vedoucí centra Péxis. Zaměřuje se především na terapeutickou práci s dospělými a dospívajícími, vychází zejména z integrativních psychoterapeutických směrů a gestalt přístupu. V rámci terapie považuje za důležité léčebné prostředky přítomné bytí, blízký důvěrný vztah a prožitek změny v celém těle (tedy nejen racionálně).

tel.: 702 057 975
e-mail: info@pexis.cz

 


Termíny:
26.září 2018 
31.října 2018 
28.listopadu 2018 
Vždy ve středu 15:30 - 19:00 hod.
Cena:
400,-Kč za jedno setkání
V případě úhrady všech 3 lekcí dohromady předem 1050,-Kč
Dotováno Ústeckým krajem
(Platba na místě v hotovosti)

Přihlášení předem!
Uzávěrka přihlášek 19.9.2018.
V případě naplnění skupiny rozhoduje pořadí přihlášek.