Výživa a rehabilitace

Přednášející: MUDr. Andrea Švojgrová rehabilitační lékařka

Anotace:
Problematika racionálního stravování je nejen v rehabilitaci, ale i v jiných oborech medicíny opomíjeným tématem. Nadváha pacienta často vede k selhání pozitivního efektu rehabilitační péče, obezita nejen přetěžuje nosné klouby a axiální skelet, ale také výrazně limituje snahu pacienta pokračovat ve cvičení v domácím prostředí. I pro fyzioterapeuty je důležitá základní orientace v problematice racionálního stravování – co jíst, jak jíst, kdy čekat první výsledky snažení, nástrahy při redukci váhy. Ale racionální výživa není jen redukce váhy – dalšími tématy jsou např. výživové doplňky, rizika jednostranných diet, výživa dětí atd. Poradit pacientovi informovaně a erudovaně – i ve výživě.

Pro koho je seminář určen:
Pro odborníky, kteří se ve své profesi setkávají s pacienty či klienty, u kterých je třeba zabývat se výživou (lékaři různých odborností, fyzioterapeuté, výživoví poradci, psychologové a další).

O lektorovi:
MUDr. Andrea Švojgrová, rehabilitační lékařka, absolventka 2. lékařské fakulty UK Praha.

“Po mateřské dovolené jsem nastoupila jako sekundářka do ambulantní rehabilitace primáře MUDr. Hasana Meziana, ze které jsem odešla do Nemocnice Říčany, kde jsem získávala zkušenosti u prim. MUDr. Kupkové na lůžkách následné rehabilitační péče a na interním oddělení pod vedením prim. MUDr. Kykala. Nyní pracuji na Klinice rehabilitace FN Motol u prim. MUDr. Kövári. Ve své výživové poradně, kterou mám od roku 2009, se snažím své klienty naučit samostatně se orientovat v problematice výživy. Jsem zastáncem postupného, nenásilného snižování váhy bez potřeby potravinových doplňků či náhrad stravování. Dále se intenzivně věnuji akupunktuře a psychosomatické medicíně.”Termín:
sobota 1.11.2014 16:00 - 19:00

Cena:
350,-Kč (Platba na místě)

Přihlášení předem!
Uzávěrka přihlášek je 24.10.2014