Střídavá péče, pro a proti

Přednášející: PhDr. Jana Doubravová, terapeutka, lektorka, soudní znalkyně

Anotace:
Úvaha o střídavé péči nestranící žádnému extrémnímu řešení. Nabízí legislativní základnu a zkušenosti z praxe. Zvažuje klady a zápory z hlediska rodičů i dítěte. Zaměřuje se na tyto otázky: Kdy je vhodné o střídavé péči uvažovat? Za jakých podmínek funguje? Jedná se o zájem dítěte nebo rodičů? Komu prospívá? Jak se v ní cítí dítě? Jaká jsou její rizika?

Pro koho je seminář určen:
Pro ty, které téma střídavé péče zajímá ať z profesní nebo osobní motivace - rodiče, prarodiče, pracovníky pomáhajících profesí, …

O lektorovi:
PhDr. Jana Doubravová, terapeutka, lektorka, soudní znalkyně. Vystudovala FF UK, absolvovala výcviky a kurzy zaměřené na diagnostické metody, skupinovou a rodinnou psychoterapii, krizovou intervenci, psychoonkologii, supervizi a koučování. Má dlouhodobou praxi v oboru získanou v různých zařízeních a s různými cílovými skupinami klientů. Kromě vedení vzdělávacích programů se věnuje individuální a rodinné terapii, pedagogicko-psychologickému poradenství, pomoci při řešení náročných životních situací a soudně znaleckému posuzování.Termín:
úterý 18.11.2014 17:00 - 19:00

Cena:
240,-Kč (Platba na místě v hotovosti)