SELF-BALANCE aneb výsledky, radost i smysl

Přednášející: PaedDr. Pavel Štursa, lektor seminářů osobního rozvoje 

Anotace:
Dva póly lidské existence - BÝT a SMĚŘOVAT.
1) BÝT – Plnost existence v každém okamžiku. Sebeuvědomění. Zakotvení v prožívané skutečnosti. Pocity jako vodítko, zdroj. Práce s emocemi. Paradigma „zvenku dovnitř“ nebo „zevnitř ven“?
2) SMĚŘOVAT – Kam směřuji a proč? Kdo rozhoduje o tom, co se mnou bude? Žiji jako OBĚŤ, nebo jako TVŮRCE? Přijetí odpovědnosti. Co je pro mne podstatné? Cíle a hodnoty. Sebepoznání – hodnoty, které mne vedou, hodnoty, které nás spojí. Inspirace ze současného time managementu: Jak vlastní nosné hodnoty a principy jednoduše dostat do každodenního fungování tak, aby se mé dlouhodobé směřování stalo opravdu perspektivním a opravdu MÝM.

Pro koho je seminář určen:
Pro všechny, kteří chtějí sladit své osobní a pracovní stránky života a vybudovat si svou vnitřní stabilitu a rovnováhu.

O lektorovi:
PaedDr. Pavel Štursa, lektor seminářů osobního rozvoje, který ve svých programech vyzdvihuje význam osobní autenticity, vnitřní pravdivosti jak vůči sobě samému, tak vůči druhým lidem a světu. Více o lektorovi viz www.pavelstursa.cz.Termín:
sobota 18.4.2015 9:00 - 17:00

Cena:
1050,-Kč (Platba předem)
 
Přihlášení předem!
Poslední volná místa