Rodinné konstelace

Přednášející: Mgr. Miloslav Malík, terapeut rodinných konstelací

Anotace:
Rodinné (systemické) konstelace jsou metodou osobního rozvoje, metodou poznání sebe sama jako součásti širšího prostoru zahrnujícího rodinu, partnera, děti nebo jinou skupinu, se kterou jsme ve vztahu. Zaměřují se na skryté neuvědomované vzorce chování vázané na minulé životní události, které nám způsobily bolest, strach, pocit viny, křivdy apod. Jejich „vynesením na světlo“ a přijetím v konstelaci můžeme hypnotickou sílu těchto nevědomých vazeb zrušit a otevřít se možnostem, které nám život opravdu nabízí. Pracujeme především s našimi kořeny, které ovlivňují všechny oblasti našeho života – vztahy, zdraví, práci, schopnost milovat a tvořit.

Nejedná se o skupinovou terapii ani psychoanalýzu. Trénovaný poradce zde není kritikem, tím „kdo ví lépe než vy“ a nevnáší do konstelace své představy a teorie, ale sleduje její sílu a udržuje její směr tak, aby klient sám nalezl obraz odpovídající jeho zadání („problému“) a tak měl možnost podívat se na svou životní situaci „jinýma očima“ a pochopit dosud skryté souvislosti.

Pro koho je seminář určen:
Pro ty, kteří se chtějí seznámit s metodou rodinných konstelací (zůčastnit se jako pozorovatelé), i pro ty, kteří si chtějí vlastní konstelaci “postavit”.

O lektorovi:
Mgr. Miloslav Malík vystudoval přírodní vědy na MU v Brně. Od r. 1998 studuje na Univerzitě nové doby integrální pohled na tělesné zdraví, emocionální vyrovnanost, prohloubení myšlení a dosahování duchovního probuzení. Od r. 2004 se vzdělává v systemickém přístupu k osobnosti a jeho rodinnému základu, který postupně aplikuje v práci s jednotlivci (individuální rodinné konstelace). Absolvoval např. výcvik rodinných konstelací u Bhagata J. Zeilhofera a výcvik experimentálních konstelací u J. Bílého.

Na semináře a workshopy je nutné se předem přihlásit, počet míst je limitován prostorem i povahou semináře. Přihlášení je možné emailem nebo telefonicky. Přihlášení bereme za závazné, v případě, že se nemůže přihlášený účastník dostavit, jsme rádi, pokud nám to dá co nejdříve vědět. Při přihlášení je nutné uvést kontaktní údaj pro komunikaci případných změn (např.termínu v případě onemocnění lektora apod.). 

Termín:
sobota 26.10.2013
16:00-19:00

Cena:
350,-Kč (platba na místě)