Relaxační středa v Péxis

Vede: Mgr. Veronika Roudná, psycholožka a psychoterapeutka

Anotace:
Nemáte doma šanci v klidu odpočívat a uvolnit věčně napjaté tělo i duši ? Hledáte chvilku uvolnění ? Přijďte si v malé skupině (max.6 účastníků) vyzkoušet a naučit se různé relaxační metody (autogenní trénink, imaginace a další), doplněné o ochutnávku dalších “tělových technik” jako jsou například biodynamické masáže.

Pro koho:

  • pro všechny se zájmem o vlastní porozumění a osobní rozvoj skrze prožitek a zvládnutí relaxačních technik
  • pro odborné pracovníky a studenty pomáhajících profesí
  • pro osoby s úzkostnými stavy či jinými neurotickými poruchami

Není vhodné pro osoby trpící závažným duševním onemocněním (psychotické, bipolární poruchy či poruchy osobnosti), případně pouze jako doplněk probíhající psychoterapeutické péče.

V případě nejistoty ohledně zdravotního stavu a vhodnosti absolvování kurzu kontaktujte vedoucí Mgr. Veroniku Roudnou

 

Otevřená skupina

Relaxace probíhá v otevřené skupině, to znamená, že přihlášení účastníci se mohou měnit. Cílem je vyzkoušet si nezávazně relaxační techniky, které je možné potom využívat individuálně doma nebo docházet pravidelně na další lekce. S ohledem na pocit bezpečí jsou voleny méně prožitkově zaměřené způsoby relaxace.

Uzavřená skupina

Tento kurz je vhodný pro klienty, kteří již mají zkušenost s relaxačními nebo sebezkušenostními metodami (u nás nebo v jiném zařízení). Oproti otevřené skupině umožňuje navázání větší důvěry a spolupráce mezi stálými účastníky a tedy i hlubší prožitek. Lze se více zaměřit i na techniky, využívající dotek či masáže.
Cena zahrnuje 4 lekce po dvou hodinách. V případě zájmu skupiny je možné seminář prodloužit o další setkání.

 

O lektorovi:
Mgr. Veronika Roudná, klinická psycholožka, psychoterapeutka, vedoucí centra Péxis. Zaměřuje se především na terapeutickou práci s dospělými a dospívajícími, vychází zejména z integrativních psychoterapeutických směrů a gestalt přístupu. V rámci terapie považuje za důležité léčebné prostředky přítomné bytí, blízký důvěrný vztah a prožitek změny v celém těle (tedy nejen racionálně).

tel.: 702 057 975
e-mail: info@pexis.cz

 


Otevřená skupina
Termín:
bude upřesněn 
od 17:00 - 18:30 hod
Cena:
bude upřesněna
(Platba na místě v hotovosti)
Uzávěrka přihlášek
bude upřesněna
V případě naplnění skupiny rozhoduje pořadí přihlášek.

Další termíny :
budou upřesněny

 


Uzavřená skupina
Termíny:
budou upřesněny dle zájmu

Vždy od 17:00 - 19:00 hod
Cena:
bude upřesněna
Dotováno Ústeckým krajem
(Platba na místě před první lekcí v hotovosti)

Uzávěrka přihlášek bude upřesněna.

V případě naplnění skupiny rozhoduje pořadí přihlášek.