Jak si porozumět se svým tělem: fyzické pocity a tělesné symptomy jako jazyk duše

Přednášející: Mgr. Petra Morvayová, Ph.D., kouč, facilitátor, lektor, trenér

Anotace:
Úvodní seminář o somatickém koučování a psychosomatické terapii. Představení celostních přístupů, které v každodenním životě mohou napomoci v uvědomění si sama sebe a pochopení situačního zakotvení na úrovni fyzických pocitů. Koučing je specifický přístup často využívaný pro osobní rozvoj v profesní oblasti, ale je dobře využitelný i v dalších oblastech života.

Navazující workshop Sebekoučování aneb Jak iniciovat změnu.

Pro koho je seminář určen:
Pro všechny se zájmem dozvědět se více o koučování a specifických přístupech somatického koučování - manažeři; podnikatelé; pracující v různých oblastech; ženy i muži na rodičovské dovolené...

O lektorovi:
Mgr. Petra Morvayová, kouč, facilitátor, lektor, trenér. Osobnímu a profesnímu koučinku se věnuje v soukromé praxi i korporátní sféře. "Srdeční" specializací v jejím profilu je koučink zaměřený na lidské vztahy, sebepoznávání, komplexní a dlouhodobé cíle, osobní transformaci, rozvoj talentu, kreativity atp. Ve své praxi preferuje přístupy, které zahrnují vyvážené zacházení s mentální, emoční, symbolickou, tělesnou a energetickou "řečí" psýché.

Své zkušenosti získávala od r. 1997 v akademické sféře, v oblasti sociálně-pedagogického výzkumu, ve vzdělávání a profesním rozvoji dospělých. Díky specifickému výcviku a komplexnímu vysokoškolskému studiu humanitních a společenských věd je koučem a lektorem se širokým rámcem interdisciplinárního způsobu chápání souvislostí a porozumění člověku.

Na semináře a workshopy je nutné se předem přihlásit, počet míst je limitován prostorem i povahou semináře. Přihlášení je možné emailem nebo telefonicky. Přihlášení bereme za závazné, v případě, že se nemůže přihlášený účastník dostavit, jsme rádi, pokud nám to dá co nejdříve vědět. Při přihlášení je nutné uvést kontaktní údaj pro komunikaci případných změn (např.termínu v případě onemocnění lektora apod.).

  

Termín:
pondělí 7.10.2013 17:00-19:00

Cena:
200,-Kč (platba na místě)