Jak pomoci dětem přežít rozvod rodičů
aneb: zůstat rodičem i po rozvodu

Přednášející: PhDr. Jana Doubravová, terapeutka, lektorka, soudní znalkyně

Anotace:
Seminář vedený zkušenou psycholožkou a soudní znalkyní s dostatečným prostorem pro otázky a diskusi na téma rozvodu a jeho dopadu na děti.

Rozpadem rodiny často krize nekončí. Partnerské a rodičovské zájmy se prolínají. Bývalí partneři si navzájem nedůvěřují. Děti jsou ovlivněné napětím mezi rodiči a nejistotou nové situace.

Co s tím? Jak to přežít s co nejmenšími škodami? Jak pomoci dětem?

Pro koho je seminář určen:
Pro ty, kterých se téma rozvodu (rozchodu) týká; pro pracovníky pomáhajících profesí, setkávající se s rodinami v rozvodové situaci či po ní.

O lektorovi:
PhDr. Jana Doubravová, terapeutka, lektorka, soudní znalkyně. Vystudovala FF UK, absolvovala výcviky a kurzy zaměřené na diagnostické metody, skupinovou a rodinnou psychoterapii, krizovou intervenci, psychoonkologii, supervizi a koučování.
Má dlouhodobou praxi v oboru získanou v různých zařízeních a s různými cílovými skupinami klientů. Kromě vedení vzdělávacích programů se věnuje individuální a rodinné terapii, pedagogicko-psychologickému poradenství, pomoci při řešení náročných životních situací a soudně znaleckému posuzování.

Na semináře a workshopy je nutné se předem přihlásit, počet míst je limitován prostorem i povahou semináře. Přihlášení je možné emailem nebo telefonicky. Přihlášení bereme za závazné, v případě, že se nemůže přihlášený účastník dostavit, jsme rádi, pokud nám to dá co nejdříve vědět. Při přihlášení je nutné uvést kontaktní údaj pro komunikaci případných změn (např.termínu v případě onemocnění lektora apod.).

  

Termín:
úterý 5.11.2013 17:00 - 19:00

Cena:
240,-Kč (platba na místě)