Bálintovská skupina pro pomáhající profese

Přednášející: Mgr. Petra Morvayová, Ph.D., Senior konzultant, trenér a mentor v oblasti péče o lidské zdroje

Anotace:
Investujete denně sebe sama ve prospěch druhých, a to bez ohledu na to, jak se sami aktuálně cítíte? Jak můžete pečovat sami o sebe?
Rádi bychom vám umožnili získat podporu supervizní bálintovské skupiny.
Co je to?
Jde o specificky strukturované semináře a sdílený prostor určený pro lepší porozumění důležitým procesům a mechanismům v oblasti pomáhajících profesí. Prostřednictvím setkání nad profesně- osobními tématy, sebereflexe a sdílení mohou účastníci získat náhled na důležité aspekty pomáhání a zároveň tím pečovat o sebe sama a své duševní zdraví.

Naše skupina pro pomáhající profese je zaměřena na

  • mapování situačního aktérství (v jaké situaci jsem se octl, jakou v ní hraji roli, jak jí mohu čelit?)
  • mapování životní a profesní fáze, krize, markerů vyhoření
  • uvědomování si limitů osobnostního nastavení, schopností, výkonu
  • uskutečňování změn
  • proaktivní řešení problémů, konstruktivní spolupráci s druhými, řešení konfliktů

a na specifická témata úzce související s pomáhající profesí

  • (ne)dostatečný pocit vlastní hodnoty
  • syndrom pomocníka
  • únava z pomáhání (tzv. Compassion Fatigue)
  • vysoká citlivost a empatie v osobním životě a profesi pomáhajícího
  • zvládání emocí (úzkost, hněv atp. a jejich smysl)

O lektorovi:
Mgr. Petra Morvayová, Ph.D., senior konzultant, trenér a mentor v oblasti péče o lidské zdroje získávala zkušenosti během dlouholetého působení na vysoké škole v profesní přípravě a strategickém plánování rozvoje speciálních pedagogů a pomáhajících profesionálů a v pedagogické praxi. Dále se zabývá péčí o "lidský kapitál" -  profesním a osobnostním růstem dospělých a jejich psychosociální podporou ve firemním i neziskovém prostředí a v neposlední řadě individuálními konzultacemi v soukromé praxi.

tel.: 702 057 975
e-mail: info@pexis.cz

 


Termín:
Úterý 14.11.2017
17:00 - 19:30 hod.
V Dobrovolnickém centru, Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem-město

Cena:
300,- Kč
Dotováno Ústeckým krajem
(Platba předem)

Přihlášení předem!
Uzávěrka přihlášek 11.11.2017
V případě naplnění skupiny rozhoduje pořadí přihlášek.