Agrese je O.K.

Naučte se zacházet s agresí u dětí!

Seminář pro laiky i odborníky, kteří chtějí kultivovat sílu a násilí.

Anotace:
Zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u dětí, zejména na rozbor reálných konkrétních situací, které běžně zažíváme. Aby se dítě naučilo se svou agresí zacházet, musí mít možnost ji zažívat, poznávat a kultivovat. Cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se rodiče i učitelé naučili s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat. Součástí je i rozbor reálných situací a trénink, jak se v nich zachovat. Program do velké míry reaguje na potřeby a přání účastníků.

Pro koho je seminář určen:
pro rodiče dětí, kteří téma agrese řeší, také pro odborné pracovníky (pro pedagogy, soc. pracovníky, vychovatele,..)

Pro veřejnost

Čtvrtek 5.11.2015 16:00-19:30 hodin

CENA :
800,-Kč pro jednotlivce
1450,-Kč zvýhodněné pro dvojici


Pro pedagogické pracovníky

Pátek 6.11.2015 8:30 - 14:00 hodin
naplněno
Pátek 20.11.2015 8:30 - 14:00 hodin
(další termín)

CENA :
1400,-Kč pro jednotlivce
1300,-Kč na os. v případě 2 a více osob z jednoho pracoviště či organizace


Seminář je akreditován :
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvem práce a sociálních věcí


 

 

 

O lektorovi:
Mgr.Václav Šneberger, kouč a mentor, odborný garant programu Muži do škol! a LOM outdoor klub Ligy otevřených mužů má více než 20-letou praxi ve vzdělávání dospělých. Absolvoval PedF UK Praha, DAMU, 4-letý výcvik v psychoterapii a 2-letý výcvik v organizačním poradenství a koučování (IGT Praha) i dlouhodobé výcviky v manažerských tématech (OSI New York). Je prezidentem České asociace mentoringu ve vzdělávání (www.camv.cz) a členem Evropské asociace pro gestalt terapii.

Více o Lize otevřených mužů, o.s.: www.ilom.cz
Články k tématu agrese: www.muziprotinasili.cz/mece-a-pistolky
a www.muziprotinasili.cz/agrese-je-ok-nasili-ne

Přihlášení:
Na akci je nutné se předem přihlásit (přihlašovací on-line formuláře rozdělené podle skupiny, do které chcete zaředit, najdete výše), přihlášení je platné až po zaplacení kurzovného v plné výši (pokyny pro platbu zašleme obratem po obdržení přihlášky). Uzávěrka přihlášek je 10.10.2015

Pro přihlášení páru nebo skupiny vyplňte pouze jednu přihlášku a jméno partnera/ kolegů uveďte do poznámky. V takovém případě máte nárok na uplatnění slevy.

Platba a storno podmínky: (storno podmínky jsou stanoveny vzhledem k podmínkám lektora)
Po obdržení přihlášky odešleme účastníkovi e-mail s pokyny pro převod platby (číslo účtu a variabilní symbol). Při odhlášení se účastníka do 30 dnů před konáním akce, vrátíme přijaté kurzovné v plné výši. Při odhlášení se v době kratší než 30 dnů a delší než 3 dny před konáním akce (z jakéhokoliv důvodu včetně nemoci), vracíme 50% kurzovného. V případě odhlášení se v době kratší než 3 dny před začátkem semináře, v den konání semináře, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení kurzovného odpadá. Účastník za sebe také může poslat náhradníka a dát nám o tom předem vědět (v takovém případě tedy platbu nevracíme a náhradník má kurzovné uhrazeno). V případě zrušení semináře z naší strany vracíme kurzovné v plné výši.

Termín:
Čtvrtek 5.11.2015
16:00 - 19:30 hodin

Pátek 6.11.2015
8:30 - 14:00 hodin

naplněno

Pátek 20.11.2015
8:30 - 14:00 hodin

Přihlášení
Uzávěrka přihlášek je 10.10.2015

___________________________
Nabízíme
DÁRKOVÉ POUKÁZKY
informace zde

___________________________