Agrese je O.K. aneb nechejme kluky poznávat svou sílu

Přednášející: Mgr. Michal Vybíral, psychoterapeut, poradce a odborný garant programu "Muži mužům" v Lize otevřených mužů, o.s.

Anotace:
Zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u dětí, zejména na rozbor reálných konkrétních situací, které běžně zažíváme, a trénink, jak se v nich zachovat. Aby se dítě naučilo se svou agresí zacházet, musí mít možnost ji zažívat, poznávat a kultivovat. Cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se rodiče i učitelé naučili s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat. Program do velké míry reaguje na potřeby a přání účastník

Pro koho je seminář určen:
pro rodiče dětí, kteří téma agrese řeší, také pro odborné pracovníky (pro pedagogy, soc. pracovníky, vychovatele,..)

O lektorovi:
Seminář vede Mgr. Michal Vybíral - psychoterapeut, poradce a odborný garant programu "Muži mužům" v Lize otevřených mužů, o.s. Jako lektor a terapeut se zaměřuje na oblast komunikace, řešení konfliktů a práci s agresí. Je také lektorem zážitkových aktivit pro rodiny s dětmi.

„My kluci potřebujeme, aby matky uznaly, že jsme dobře agresivní, dobří bojovníci a že máme sílu. Protože když uslyšíme, že je síla špatná, že nesmíme nikomu ubližovat, protože nesmíme nic dělat, nesmíme se hýbat (protože zvlášť ve škole to škodí), tak se naučíme, že síla je špatná, a začneme se jí bát. Potřebujeme uznání od společenství. A potřebujeme zjistit, že síla je dobrá. Pak se naučíme ji používat a uvědomovat si její hranice.“
Michal Vybíral

Více o Lize otevřených mužů, o.s.: www.ilom.cz
Články lektora k tématu agrese: www.muziprotinasili.cz/mece-a-pistolky
a www.muziprotinasili.cz/agrese-je-ok-nasili-ne

Přihlášení:
Na akci je nutné se předem přihlásit (přihlašovací on-line formulář najdete níže), přihlášení je platné až po zaplacení kurzovného v plné výši (převodem na účet). Uzávěrka přihlášek je 11.1.2013

Pro přihlášení rodičovského páru vyplňte pouze jednu přihlášku a jméno partnera uveďte do poznámky. V takovém případě máte nárok na uplatnění slevy.

Platba a storno podmínky: (storno podmínky jsou stanoveny vzhledem k podmínkám lektora)
Po obdržení přihlášky odešleme účastníkovi e-mail s pokyny pro převod platby (číslo účtu a variabilní symbol). Při odhlášení se účastníka do 30 dnů před konáním akce, vrátíme přijaté kurzovné v plné výši. Při odhlášení se v době kratší než 30 dnů před konáním akce (z jakéhokoliv důvodu včetně nemoci), vracíme 50% kurzovného. Účastník za sebe také může poslat náhradníka a dát nám o tom předem vědět (v takovém případě tedy platbu nevracíme a náhradník má kurzovné uhrazeno). V den začátku semináře, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení kurzovného odpadá. V případě zrušení semináře z naší strany vracíme kurzovné v plné výši.Termín:
úterý 11.2.2014 16:00 - 21:00

Cena:
950,-Kč
1600,-Kč pro rodičovský pár
(platba předem!)


Uzávěrka přihlášek je 11.1.2013