Supervize

pro lékaře a odbornou veřejnost

Supervizní bálintovské skupiny


Přestože supervizní bálintovské skupiny začaly ve zdravotnictví jako nástroj zlepšování léčby, ale i prevence syndromu vyhoření, dnes jsou to právě zdravotníci, kteří “chodí bosi”. Denně investují sebe sama ve prospěch léčby pacientů a to bez ohledu na to, jak se sami aktuálně cítí. A kde mohou získat péči také sami o sebe?

Rádi bychom umožnili lékařům, ostatním kolegům pracujícím ve zdravotnictví a v pomáhajících profesích poznat pozitivní účinky supervizních bálintovských skupin. Proto krátké vysvětlení o co jde...

 

Co je to ?
Není nic nového, že důležitým léčebným faktorem je kromě léku nebo terapeutické metody také vztah lékaře a pacienta, způsob jejich komunikace, to jakým způsobem je lék podáván. Na toto upozorňoval i lékař M. Bálint v 60.-70. letech minulého století, který zavedl specificky strukturované semináře jako prostor pro lepší porozumění těmto mechanismům. Prostřednictvím sebereflexe a sdílení vlastních otázek, potíží i úspěchů v léčbě pacientů tedy mohou účastníci lépe porozumět důležitým aspektům ve vztahu lékař- pacient a způsobům komunikace, zároveň tím pečují o sebe sama a své duševní zdraví.

 

Jak to probíhá ?
Obvykle je ve skupině kolem 10 účastníků probrána konkrétní kazuistika, kterou přináší některý z účastníků, diskusi vedou 1-2 supervizoři. Ostatní se k tématu mohou vyjadřovat podle dané struktury a protagonista tak získá jak prostor pro ventilaci, tak množství různých a často inspirativních pohledů. Inspirací a cennou zkušeností je setkání ale i pro ty, kteří aktuálně nepřináší vlastní kazuistiku.

 

Co se probírá ?
Nejčastěji jsou to nějakým způsobem “problematičtí pacienti”, takoví, kteří v nás zdravotnících vyvolávají emoce nebo si je tzv. nosíme v hlavě. Jsou to např. chroničtí nebo nelepšící se pacienti, obtížní nebo agresivní pacienti a mnoho dalších. Tématem je ale hlavně vlastní postoj lékaře ve vztahu k tomuto konkrétnímu pacientovi. Někdy mohou být podobným způsobem referovány i problematické vztahy a situace na pracovišti. A někdy samozřejmě i příklady “dobré praxe” a pozitivních zkušeností!

Více se o bálintovských skupinách můžete dočíst například na stránkách Psychosomatické kliniky, která pravidelně taková setkávání pro lékaře pořádá v Praze. Více zde.

Bálintovské skupiny v Ústí nad Labem
Na podzim 2018 vzniklo pravidelné setkávání psychologů, zdravotníků, lékařů a zájemců z dalších odborných profesí v Ústí nad Labem. Navazuje na tradici mezioborových setkávání v dřívejších letech. 

 

tel.: 702 057 975
e-mail: info@pexis.cz