Programy pro dospělé

ZDRAVÁ ZÁDA

Komplexní program pro pacienty, kteří mají nejrůznější, často chronické bolesti zad nebo hlavy či jiné bolesti pohybového aparátu, a nebo jim chtějí včas předejít.

Obsahuje edukativní část, učení se prožitkem i nácvik nových dovedností. Dozvíte se např. o psychosomatických souvislostech, způsobech zvládání stresu, jak si ergonomicky uzpůsobit pracovní místo pro správné držení těla během pracovní činnosti, naučíte se několik relaxačních metod a cviků pro posílení a uvolnění zádových svalů a správné držení těla. Díky vlastnímu prožitku i získání podpory při několika pravidelných konzultacích pod vedením fyzioterapeuta a psychologa můžete také posílit vlastní motivaci ke změně…

Program je vždy individuálně přizpůsobován konkrétním potřebám účastníků. Dle zájmu může být prodlouženo pro prohloubení a upevnění získaných dovedností a zkušeností.

Skupinová verze programu:                               Cena programu: 1200,- Kč za program
   pro 3 - 6 účastníků (otevírá se při min. počtu 3 účastníků)
   3 x 2 hod. setkání po 14 dnech (+ 15 min. přestávka):
1 hod. pod vedením fyzioterapeuta obsahující cvičení, uvolňování, ergonomické poradenství, 1 hod. pod vedením psychologa zaměřená na psychosomatické souvislosti a nácvik relaxace

Individuální verze programu:                             Cena programu: 2950,- Kč za program
   termíny a frekvence jsou individuálně domlouvány
   6 x 1 hod. individuální konzultace:
3x pod vedením fyzioterapeuta, 3x pod vedením psychologa

PSYCHOSOMATICKÝ PROGRAM

Program určený pro široké spektrum obtíží, u kterých buď nebyla předchozími vyšetřeními zjištěna somatická příčina nebo se předpokládá významný podíl psychiky při jejich vzniku či průběhu. Jsou to např. chronické bolesti hlavy, břicha, zad, kloubů, snížená a často selhávající imunita, gynekologické obtíže a problémy s otěhotněním, trávicí obtíže, kožní problémy, chronická únava, některá kardiovaskulární onemocnění, poruchy příjmu potravy, nechutenství nebo nadměrná chuť k jídlu, nebo jiné zdravotní problémy, které přetrvávají nebo se stále vracejí.

Zahrnuje úvodní konzultaci s lékařem zaměřenou na komplexní pojetí souvislostí potíží a konkrétního požadavku klienta, dále konzultaci s psychologem (1hod.) a vyšetření fyzioterapeutem (1hod.). Po vzájemné konzultaci výsledků vyšetření v našem týmu se pacient opět setká s lékařem (30min.konzultace) a proberou společně závěry a doporučení o možnostech následné terapie.

Zahrnuje:
   1,5 hod. konzultace s lékařem (úvodní konzultace + rozhovor o výsledcích vyšetření)
   1 hod. konzultace s fyzioterapeutem
   1 hod. konzultace s psychologem
   + týmová konzultace o výsledcích

Cena programu:
   2350,- Kč za program

FYZIOTERAPEUTICKÝ PROGRAM

Obsahuje 1 hod. cíleného vyšetření se zaměřením na konkrétní problém klienta a 2 hod. terapie vztahující se k danému problému v souvislostech podle vyšetření. Terapie zahrnuje jak pasivní přístupy např. uvolnění měkkých tkání nebo kineziotaping, tak aktivní nácvik správných kompenzačních cviků a zhodnocení vhodných pohybových aktivit.

Program je vhodný např. pro klienty s bolestí zad či hlavy, ženy s inkontinencí (terapie je zaměřená na dysfunkci svalů pánevního dna), klienty s poúrazovými nebo pooperačními obtížemi atd.

Zahrnuje:
   1 hod. úvodní vyšetření
   2 hod. terapie (možné rozdělit do 30min. terapií)
   frekvence dle povahy potíží a individuální dohody

Cena programu:
   1450,- Kč za program

SEBEPOZNÁVACÍ A RŮSTOVÁ SKUPINA

Program zahrnuje 10 skupinových setkání pro dospělé, se zájmem sami sebe lépe poznat a využít prožitek z interakce s ostatními ve skupině či z prožitkových technik k vlastnímu osobnímu růstu nebo k řešení psychických či vztahových problémů.

Termíny setkání jsou známy před zahájením programu, s frekvencí 1x za 14dní. Program se otevírá po naplnění skupiny min. 5 účastníky (max. 12 účastníků).

Zahrnuje:
   10 x skupinové sezení po 1,5 hod. (celkem 15 hod.)
   frekvence 1/14 dní, za účasti 2 psychoterapeutů

Cena programu:
   3000,- Kč za program