Programy pro děti


CVIČENÍ S HOPÍKEM

Skupinové zdravotní cvičení pod vedením odborné fyzioterapeutky pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Program je zaměřený na rozvoj správného motorického vývoje, prevenci vadného držení těla a na správný rozvoj osového orgánu, stoje, chůze či běhu. Pohybovou hrou dochází k rozvoji nejen pohybových schopností a dovedností, ale i k ovlivnění celkového psychomotorického vývoje.

Cvičení je vhodné pro děti s rizikovým pohybovým vývojem.


Zahrnuje:
- 10x skupinové cvičení po 45 minutách
- pro max. 5 - 6 dětí
- frekvence 1x týdně

Cena:
- 1500,- Kč za program

 

ZDRAVÝ POHYB PRO DĚTI

Skupinové zdravotní cvičení pod vedením odborné fyzioterapeutky pro děti  školního věku zaměřené na rozvoj posturální stability a jistoty, zlepšení pohybových schopností, svalovou souhru, rozvoj obratnosti, pohyblivosti a postřehu.

Děti při cvičení využívají i pro ně zajímavé pomůcky (např overbally, velké míče, nestabilní plošiny, SMS gumy), jsou využívány např. tyto terapeutické postupy: ACT, Čápová, cvičení dle Smíška, senzomotorika.

Toto cvičení je vhodné pro děti jako prevence či včasná náprava skolióz a skoliotického držení, plochonoží, valgózního či varózního postavení dolních končetin.


Zahrnuje:
- 10x skupinové cvičení po 45 minutách
- pro max. 5 - 6 dětí
- frekvence 1x týdně

Cena:
- 1500,- Kč za program