Komplexní programy

Zohlednili jsme Vaše návrhy a přáni a proto jsme upravili původní balíčky služeb a připravili jsme komplexní odborné programy pro děti i dospělé.

Jde o ucelené programy s jasnou strukturou a zvýhodněnou cenou. Klient hradí celou částku předem, zavazuje se tím k aktivní účasti a dokončení celého programu.

Informujte se u své zdravotní pojišťovny či zaměstnavatele na možnost příspěvku na tyto preventivní zdravotní programy.

V případě absence z jakéhokoliv důvodu je nutné se omluvit min 24 h. předem a je domluven náhradní termín. V případě neomluvené absence zaniká nárok na náhradu konzultace či vrácení platby. V případě absence terapeuta dodržujeme stejná pravidla (např. z důvodu nemoci), tedy informujeme klienta min. 24h předem a domlouváme náhradní termín.

Skupinové programy jsou otevřeny v případě min. 3 účastníků (pokud není u konkrétního programu uvedeno jinak).

tel.: 702 057 975
e-mail: info@pexis.cz