Psychologie a psychoterapie

Psychoterapie

Podle dohody a potřeb pacienta volíme délku a intenzitu psychoterapie. Krátkodobá psychoterapie a poradenství je zaměřená na konkrétní, aktuální specifikovaný problém. Rozhovor s nezaujatým terapeutem vám může pomoci projevit v bezpečí své emoce, hledat jiné úhly pohledu na problém, ujasnit si své potřeby. Získáte podporu při hledání řešení a snad také odvahu ke změně. Frekvence a počet konzultací je domlouván individuálně, podle potřeby je možné terapii prodloužit. Psychoterapie dlouhodobá je zaměřená na hlubší osobnostní a vztahové změny, které vyžadují také více podpory a delší čas.
V budoucnosti chceme nabízet kromě individuální formy také skupinovou psychoterapii, kdy jsou tím důležitým lékem komunikace a vztahy mezi účastníky skupiny.
  

 

Psychologické vyšetření a diagnostika   

Psychologické vyšetření je v našem centru součástí kontinuální psychologické péče. Hlavní metodou je rozhovor, šířeji zaměřený nejen na oblast problému, například i na anamnestické údaje, vztahovou a pracovní oblast, dosavadní krizové situace v životě, ale také na silné stránky klienta, způsoby zvládání krizí a oblasti života “kde to funguje”. Dle povahy problému, uvážení terapeuta a dohody s klientem jsou užívány i další psychodiagnostické metody (dotazníky, testy).

Samostatné psychologické vyšetření nabízíme pouze ve specifických oblastech :

Psychologické vyšetření poznávacích funkcí u dospělých a dospívajících (od 16-ti let)
Nabízíme vyšetření poznávacích (neboli kognitivních) funkcí - tedy rozumových schopností, paměti, pozornosti, verbálních schopností apod. Je používáno zejména u lidí se získaným poškozením mozku (CMP, úrazy, operace…) nebo pro diagnostiku stupně poruch paměti ve vyšším věku - demence. Může být využito i pro stanovení úrovně poznávacích / intelektových schopností z jiných důvodů jako je např. posudkové řízení. Nenabízíme cílené vyšetření schopnosti řízení motorových vozidel. Součástí vyšetření je rozhovor (ideálně i s blízkou osobou), samotné vyšetření testovými metodami, jejich vyhodnocení, sepsání zprávy a rozhovor o výsledcích a doporučeních - způsoby kognitivního tréninku, možnosti kompenzace apod. Na vyšetření je třeba mít s sebou brýle na čtení, popř. naslouchadlo, donést dosavadní odborné nálezy a případně žádanku od lékaře (K poukaz).

Cena a rozsah
Vyšetření je pro pro klienty smluvních zařízení hrazeno ze zdravotního pojištění, vhodné je mít doporučení od obvodního nebo odborného lékaře. Ostatní klienti hradí cenu za vyšetření odvíjející se od délky vyšetření. Uvedená je obvyklá délka a cena vyšetření, v individuálních případech se může lišit dle dohody o rozsahu vyšetření.

Screeningové kognitivní vyšetření - celkový rozsah 2 hodiny
- rozhovor a vyšetření testovými metodami : 1 hodina
- vyhodnocení, vyhotovení zprávy a rozhovor o výsledcích : 1 hodina
Cena 1200,- Kč

Komplexní vyšetření poznávacích funkcí - celkový rozsah obvykle 6 hodin
- rozhovor a vyšetření testovými metodami : 2 x 1,5 - 2 hodiny (ve dvou termínech)
- vyhodnocení a vyhotovení zprávy : 1 - 1,5 hodiny
- rozhovor o výsledcích a doporučeních : 0,5 - 1 hodina
Cena (při rozsahu 6 hodin) 3600,- Kč

 

 

Relaxační metody   

V malé skupince se můžete pod vedením terapeuta naučit a zažít různé relaxační metody (autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace, imaginativní techniky, práce s dechem, a další). Dostanete informační materiály a techniky pak můžete používat v běžném životě. Podrobnosti zde.

tel.: 702 057 975
e-mail: info@pexis.cz

___________________________
Nabízíme
DÁRKOVÉ POUKÁZKY
informace zde

___________________________