Náš přístup

Hlavní principy realizace psychosomatické péče v našem centru jsme shrnuli do těchto bodů:

  • Vícekolejnost léčení a vzájemná spolupráce oborů
  • Individuální diagnostika
  • Aktivita pacienta
  • Rozvoj a otevřenost podnětům
  • Dostupnost

Psychosomatický přístup k onemocnění je podle našeho názoru nejlépe uskutečnitelný spoluprací v týmu a mezi obory. Součástí našeho týmu jsou lékař, psycholog, fyzioterapeuti a díky tomu můžeme nabídnout pacientovi současné léčení jak na úrovni těla, tak na úrovni duše a vztahů. Pacient nemusí vždy absolvovat všechny procedury. I pokud využívá např. jen fyzioterapii , je veden k uvědomění si souvislostí potíží s jeho celkovou životní situací a je na jeho rozhodnutí, zda  potřebuje k řešení a změnám pomoc dalšího odborníka (např. psychologa) či nikoliv.

Základem pro péči je individuální celostní diagnostika. Při té jde o zmapování onemocnění (včetně dosavadních vyšetření, medikace apod.) a jeho souvislostí s životní situací a osobní historií konkrétního člověka. Tak může léčba postihnout individuální aspekty stonání v bio-psycho-sociálních souvislostech.

Nejde to ale bez aktivní spolupráce pacienta. On je odborník na svůj život, má za něj zodpovědnost a kompetenci. Naším úkolem je pacienta spíše doprovázet, podpořit ke změnám, popř. ho poučit o souvislostech onemocnění a možnostech léčby. Naše doporučení předkládáme formou nabídky, je na pacientovi zda a jakým způsobem je využije.

Tyto principy se snažíme naplňovat skrze otevřenou komunikaci. Konkrétní zpětná vazba od pacienta je pro nás velmi cenná. Abychom léčebnou péči zlepšovali a poskytovali smysluplně využíváme také supervize a kontinuální vzdělávání.

Snažíme se, aby byla naše péče dostupná široké veřejnosti - finančně, časově, apod. Za tím účelem nabízíme např. skupinové aktivity, které jsou i cenově přijatelnější. Snažíme se také spolupracovat s ostatními zdravotními a sociálními službami v kraji a rozšiřovat psychosomatický přístup a povědomí o něm.

tel.: 702 057 975
e-mail: info@pexis.cz