Bálintovská skupina pro pomáhající profese

Vede: PhDr. Milan Kinkor, psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč a lektor 

Anotace:

Přestože supervizní bálintovské skupiny začaly ve zdravotnictví jako nástroj zlepšování léčby, ale i prevence syndromu vyhoření, dnes jsou to právě zdravotníci, kteří “chodí bosi”. Denně investují sebe sama ve prospěch léčby pacientů a to bez ohledu na to, jak se sami aktuálně cítí. A kde mohou získat péči také sami o sebe?
Rádi bychom umožnili lékařům a ostatním kolegům pracujícím ve zdravotnictví poznat pozitivní účinky supervizních bálintovských skupin. Podrobnější vysvětlení, co jsou to bálintovské skupiny a jak probíhají naleznete
zde. Přijďte se setkat s kolegy z dalších oborů, sdílet náročná témata i pozitivní zkušenost a inspiraci.
Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů.  

Pro koho je seminář určen:

  • pro pomáhající profese, tj. například pro zdravotníky různých oborů (muže i ženy), zejména lékaře, psychology, psychoterapeuty, fyzioterapeuty, sociální pracovníky, logopedy, zdravotní sestry a pro pedagogy 
  • pro VŠ studenty těchto oborů  

O lektorovi:

PhDr. Milan Kinkor – psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč a lektor v soukromé praxi v Praze. Pracuje psychoterapeuticky s dospělými jedinci a s páry. Jako supervizor je registrován Evropskou asociací pro supervizi a koučování (EASC) v roli supervizora – trenéra. Supervizi vykonává v oblasti školství, zdravotnictví a sociálních služeb, poskytuje všechny druhy supervize. Supervizi také vyučuje ve vzdělávací organizaci Remedium Praha.  

tel.: 702 057 975
e-mail: info@pexis.cz

 


Termín:
Středa 11.listopadu 2020
13:00 - 15:00 hod.

Cena:
Zdarma
(Vstupné dobrovolné)
Dotováno Ústeckým krajem
 

Přihlášení předem!
Uzávěrka přihlášek 8.11.2020.
Minimální počet účastníků: 3
Maximální počet účastníků: 10
V případě naplnění skupiny rozhoduje pořadí přihlášek.

Vzhledem k aktuální situaci  proběhne seminář
on-line formou. Přihlašovací údaje zašleme přihlášeným účastníkům e-mailem.