Mgr. Petra Bubeníková

Studium a praxe:
Absolvovala studium fyzioterapie na FTVS UK (1997-2004). Pracovala v Rehabilitačním studiu 3R v Praze (2003) jako fyzioterapeutka na ambulantní rehabilitaci. Od roku 2003 do roku 2014 pracovala jako fyzioterapeutka v Medicentru Praha na ambulantní rehabilitaci a na lůžkovém oddělení pooperační ortopedické a neurochirurgické péče. Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS a členkou UNIFY ČR.

Výcviky a kurzy (výběr):

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - Kabathova technika
 • Terapie posturálních poruch - Brűgger koncept-bez závěrečného bloku
 • Léčebné postupy podle metody L.Mojžíšové
 • Pánevní dno a jeho vztahy
 • Základy kineziotapingu
 • Víkendový kurz - cvičení dle Schrothové
 • Fyzioterapeutické a ergoterapeutické přístupy a metody využívané na KRL VFN a 1.LF UK v Praze při terapii neurologických pacientů
 • Vybrané metody diagnostiky a kinezioterapie u idiopatické skoliózy
 • Kurz práce s tělem "I tělo jsem já" (rozsah 80 hodin)
 • Diagnostika a terapie závratí (doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. )(2018)
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému (2018)
 • Kurz Terapeutická dohoda ve fyzioterapeutické praxi (CKP Roseta)
 • Pravidelně se účastní rehabilitačních a psychosomatických konferencí