Kdo jsme

Péxis - centrum psychosomatické péče je nestátní zdravotnické zařízení, které se zaměřuje především na léčbu psychosomatických onemocnění.  Při léčení pacientů vycházíme z bio-psycho-sociálního modelu onemocnění, tedy že každá nemoc souvisí a zároveň se projevuje v těle, v duševní oblasti i ve vztazích a v celkovém fungování člověka ve světě.

Slovo „péxis“ vyjadřuje jednotu, nerozděluje člověka na tělo, duši, vztahy apod.  Tento název vystihuje, že chceme nabízet komplexní přístup v léčbě a prevenci nemocí a zaměřovat se jak na tělesné (biologické) aspekty, tak na psychické a duchovní souvislosti onemocnění.

Tento cíl celostního přístupu v léčbě nedokážeme naplnit bez spolupráce v týmu, jehož součástí je lékař, psycholog a fyzioterapeuti. Jsme otevření spolupráci a novým podnětům a předpokládáme, že i náš tým se bude postupně rozrůstat.

Kromě léčení onemocnění poskytujeme i preventivní a vzdělávací programy vedené odbornými pracovníky zaměřené na zdravý životní styl a osobnostní rozvoj.

Vzorem jsou nám podobná zařízení v Praze a Liberci, ideálem psychosomatické kliniky plně zařazené v systému zdravotní péče v Německu.

Zřizovatelem zařízení je společnost PÉXIS - centrum psychosomatické péče, s.r.o.