Mgr. Karolína Podhorská

Cíl práce:
Cílem její práce je provádění kineziologického rozboru a navržení individuálního krátkodobého i dlouhodobého rehabilitačního plánu, využívané metody: měkké a mobilizačních techniky pro uvolnění zlepšení funkce pohybové soustavy, vyšetření blokád žeber dle Mojžíšové, dále rehabilitace neplodnosti páru dle Mojžíšové. Cílený individuální přístup a individuální terapie dětí i dospělých na základě vývojové kineziologie dle Čápové (vycházející z Vojtovy reflexní terapie). Cvičení individuální i skupinové na balónech, s pružnými tahy, senzomotorika (stabilizační cvičení), nácvik správných pohybových programů chůze, běhu, cvičení s gumou na podkladě SM. Konzultace sportovních aktivit. 

Studium a praxe:
Absolvovala studium TVPVZP na FTVS UK v Praze (2002-2007). Pracovala ve Státní léčebně Janské lázně, od roku 2002 v Soukromé rehabilitaci MUDr. H. Mezian, kde od roku 2009 do 2017 působila jako vedoucí fyzioterapeut. Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS a členkou UNIFY ČR. 

Výcviky a kurzy (výběr):

 • 2001 - Cvičení s pružnými tahy, Brugger koncept Brno
 • 2002 - Kurz Čápová – cvičení na podkladě vývojové kineziologie
 • 2003 - Reflexní terapie plosek nohou
 • 2004, 2012 - Měkké a mobilizační techniky
 • 2012 - Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna
 • 2012 - Senzomotorika
 • 2012 - SM systém
 • 2013 - Kurz dle Mojžíšové
 • dokončení 05/2016 - Reflexní terapie dle Vojty na podkladě vývojové kineziologie A, B, C, D ,E a to u Hany Novákové, Tamary Bartíkové a MUDr. Stanislava Severy v Praze.
 • 2016 - 2017 - Kurz práce s tělem "I tělo jsem já" (rozsah 80 hodin)
 • Škola pánevního dna pro fyzioterapeuty
 • 2018 - Diagnostika a terapie závratí (doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. )
 • 2018 - Manuální lymfodrenáže pro fyzioterapeuty
 • Kurz Terapeutická dohoda ve fyzioterapeutické praxi (CKP Roseta)
 • Pravidelně se účastní rehabilitačních a psychosomatických konferencí