MUDr. Jana Marvanová

Medicínské vzdělání a praxe:
1997 - absolutorium studia všeobecného lékařství na LF UP Olomouc, 11/99 - atestace I.stupně z oboru psychiatrie, 1997-2000 - částečné úvazky na psychiatrickém odd.MN Ústí n. Labem, v ambulanci Kontaktního centra pro drogově závislé v ÚL, v Psychoterapeutické komunitě White Light I. Mukařov. 2002-2010 - psychiatrická ambulance MUDr. Petra Zahradníka v ÚL. 2004 - složení zkoušky funkční specializace v systematické psychoterapii. 2007 - obdržela od MZ specializační způsobilost v oboru psychiatrie. Od 2/2012 - privátní psychoterapeutická praxe v ÚL. Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS.

Psychoterapeutické vzdělání, výcviky a kurzy (výběr):

  • 1998 - Výuka a výcvik neverbálních technik (40 hod.)
  • 1999-2003 - Akreditovaný komplexní výcvik a výuka v oboru integrativní psychoterapie - certifikát o absolutoriu (640 hod.)
  • 2004 - Kurz integrujícího přístupu v rodinné terapii (48 hod.)
  • 2005 - Focusing I. (20 hod.)
  • 2005-2008 - Tříletý výcvik v satiterapii (802 hod.)
  • 2012 - Zahájení 4-letého Akreditovaného výcviku v logoterapii a existenciální analýze